R.I.P. to Cptain Apocalypto 2008-2018 🐌
R.I.P. to Major Armogedon 2008-2021 🐌

Apo & gedon